21-03-2019 - 00:52

Giao lưu bóng chuyền nam

Tuy 2 xã cách một con sông nhưng được sự quan tâm của 2 lãnh đạo địa phương, phong trào thể dục thể thao ngày 1 phát triển đi lên

    Đội tuyển bóng chuyền công đoàn xã Đức la tổ chức giao lưu bóng chuyền với đội bóng công đoàn xã Bùi xá, về tham dự có các đồng chí lãnh đạo của hai xã, qua trận đấu giao hữu nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 xã Đức La và Bùi xá.

. . . . .