LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC LA

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2019
(Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
15/07/2019
Thứ 3
16/07/2019
Thứ 4
17/07/2019
Thứ 5
18/07/2019
Thứ 6
19/07/2019
Thứ 7
20/07/2019
Chủ nhật
21/07/2019