LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC LA

Tuần trước Tuần thứ 20 năm 2019
(Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
13/05/2019
Thứ 3
14/05/2019
Thứ 4
15/05/2019
Thứ 5
16/05/2019
Thứ 6
17/05/2019
Thứ 7
18/05/2019
Chủ nhật
19/05/2019