Văn hóa - Xã hội

Giao lưu bóng chuyền nam

Giao lưu bóng chuyền nam

21-03-2019
Tuy 2 xã cách một con sông nhưng được sự quan tâm của 2 lãnh đạo địa phương, phong trào thể dục thể thao ngày 1 phát triển đi lên
Đội bóng chuyền xã Đức La, tham gia giải bóng chuyền nam toàn huyện năm 2019

Đội bóng chuyền xã Đức La, tham gia giải bóng chuyền nam toàn huyện năm 2019

10-03-2019
Năm 2019 đội bóng chuyền xã Đức La lần thứ 4 vô địch giải bóng chuyền nam toàn huyện.
1